Sposoby oznaczania rtęci w Normach Polskich

 

 Normy Polskie opisują sposoby oznaczania zawartości rtęci w wodach i ściekach, powietrzu atmosferycznym oraz gazie ziemnym. Oznaczanie rtęci w gazie ziemnym, zarówno o ciśnieniu niskim, jak i średnim oraz wysokim, polega na przepuszczeniu określonej ilości gazu przez specjalne probówki kolorymetryczne, a następnie wizualnym porównaniu ze skalą wzorców powstającego osadu. Metoda oznaczania zawartości rtęci w powietrzu atmosferycznym polega na przepuszczeniu znanej objętości badanego powietrza przez tzw. hopkalit, na którym zostaje zatrzymana rtęć, a następnie przeprowadzeniu jej do roztworu poprzez przemycie sorbenta kwasem azotowym i oznaczeniu rtęci opisaną dalej metodą zimnych par. Jako absorber rtęci można też stosować płuczkę z nadmanganianem potasu w środowisku kwasu siarkowego. Natomiast w przypadku oznaczania rtęci w wodach i ściekach przed wykonaniem oznaczania należy przeprowadzić tzw. mineralizację próbki - wszelkie połączenia rtęci przeprowadza się w jony rtęciowe. Dokonuje się tego za pomocą nadmanganianu potasowego oraz nadsiarczanu potasowego w temperaturze bliskiej temperaturze wrzenia wody, w kwaśnym środowisku. Następnie nadmiar utleniacza redukuje się chlorowodorkiem hydroksyloaminy. Dalej można oznaczać zawartość rtęci metodami miareczkowymi - stosuje się tiofluoresceinę lub ditizon. W przypadku tiofluoresceiny wykonuje się klasyczne miareczkowanie, natomiast w przypadku ditizonu stosuje się tzw. miareczkowanie ekstrakcyjne.
 Natomiast stosując metodę zimnych par, po mineralizacji próbkę zadaje się roztworem chlorku cynawego, który redukuje rtęć z drugiego stopnia utlenienia do rtęci metalicznej - jej opary są kierowane strumieniem powietrza do kuwety adsorpcyjnej urządzenia posiadającego odpowiedną lampę. Można stosować tutaj analizatory rtęci japońskiej firmy Nippon Instruments Corporation.

Dowiedz się więcej o analizatorach rtęci firmy NIC na stronach jedynego dystrybutora w Polsce - firmy Testchem

Strona główna firmy Testchem

Analizatory rtęci NIC